De 10 principes

WIJ! Samen Werkt is zoals eerder beschreven geinspireerd door het boek: De 10 principes van Agile Lean Teamcoaching. Hieronder vind je de principes, de basis van teamcoaching en het leren leren:

  1. Betekenisvol bewegen vraagt om pricipes – methodes en regels zijn hulpmiddelen.
  2. Een organisatie bestaat uit betekenisvol met elkaar verbonden teams.
  3. ‘Harde’ en zachte aspecten van samenwerken zijn niet uit elkaar te trekken.
  4. Klantfocus is de aanjager van verbeterdynamiek.
  5. Transparantie maakt collectief eigenaarschap mogelijk.
  6. Het gaat niet om de beste aanpak, maar om de eerstvolgende betekenisvolle stap.
  7. Lenigheid heeft lenige gewoonten nodig met een structureel karakter.
  8. Evaluatie en reflectie zijn even belangrijk als actie.
  9. Ontwikkelen kan alleen wanneer mensen zich bewust zijn van hun eigen bijdrage – en dat geldt ook voor begeleiders.
  10. Lenigheid is stollen en vloeibaar blijven tegelijk.

Omdat een programma of advies maatwerk is, zijn deze principes niet letterlijk te nemen.
Wellicht komen ze niet allemaal aan de orde of omschrijven we ze anders.