Wij werken samen met:

Gemeente Leeuwarden

Met het secretariaat de missiestatement in de praktijk vormgeven. En begeleiding naar het bouwen van een community en verbeterideeën om te implementeren.

Rijkswaterstaat

Inspiratie op landelijke MO dag over de toekomst van het vak en empowerment van professionele identiteit.

Eurohubner

Begeleiden van organisatie bij het helder krijgen van missie, visie en strategie. En het samen met de organisatie organiseren van waardestromen gericht op realiseren van gewenst resultaat.

FutureTalentFactory

Samenwerkingspartners met het oog op het van waarde maken van mensen in de toekomst van werk.

Philips en Waternet

Teamcoaching en ondersteuning van assistenten in de vormgeving van de toekomst van hun vak en zichtbaar maken van hun talent en toegevoegde waarde voor klant en organisatie.

Eneco en Severinus 

Door inspiratiesessies over toekomst van werk, persoonlijk leiderschap, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid te vertalen met interventiesessie naar zelforganiserend verbeteren in de praktijk.

Rabobank

Begeleiden van het team management assistenten richting een community. En samen met deze community waardestromen zichtbaar maken waardoor de perceptie van het vak gaat resulteren in volwaardig business support partner.

ReNsultaat

Ruime ervaring in cultuur- en organisatie ontwikkeling vraagstukken.

Wanneer neem je contact op met
Wij! Samen Werkt

Zomaar wat voorbeelden waarvoor WIJ! iets kunnen betekenen:

  • Het creëren van een teamontwikkelplan gericht op de toekomst van werk;
  • Verbeteren van onderlinge samenwerking;
  • Make-over: van medewerkers naar mededenkers;
  • Inspiratiesessie om wendbaarheid binnen teams of onder medewerkers te vergroten;
  • Als businesspartner effectievere en efficiëntere samenwerking ontwikkelen;
  • Coachingsgesprekken om inzichten te krijgen waar je op werkgebied sterk mee voor de dag komt;
  • Leerarchitectuur: de nieuwe werkelijkheid schetsen en het ontwerpen van suggesties om te dealen   met deze werkelijkheid.